Hava Parçalamalı Püskürteci Olan Küçük Ölçekli Bir Turbojet Yanma Odasının Çıkış Sıcaklık Profilleri Ölçümü ve HAD Simülasyonları İle Karşılaştırılması


Tunçer O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: April 2018