ACE16k Hücresel Yapay Sinir Ağı Kırmığı Üstünde Lineer Olmayan Uzay-Zaman Dalgalarının Deneysel Gözlemi


Yalçın M. E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2005

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2005
  • End Date: October 2005