Kazeinomakropeptidin Yapısal Fonksiyonlarının Iyileştirilmesi


Kılıç Akyılmaz M. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2014
  • End Date: November 2016