İki Tabakalı Elastik Bir Plakta Lineer Olmayan Kayma Dalgalarının (SH) Etkileşimi


Ahmetolan S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2014
  • End Date: April 2018