Saf Kültür ve Aktif Çamur Kullanılarak, Gıda Endüstrisi Atıklarından, Fermentasyon ile PHA ve Sitrik Asit Üretimi


Yağcı N. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2009

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2008
  • End Date: February 2009