Salda Gölü Güncel Çökel ve Stromatolit Oluşumlarının Jeokimyasal Mineralojik ve İzotopik Özelliklerinin Araştırılması


Çelik Balcı N. (Executive) , Tok E., Eriş K. K. , KAİSER J., AKÇER ÖN S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: November 2017
  • End Date: November 2019