Tellürit optik camlarında Tulyum iyonunun ışıma olaşıklarına kurşun florürün etkisi


Eryürek G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2006

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2004
  • End Date: May 2006