Paralel Büyük Ölçekli viskoelastik Akışkan Karasızlıklarının Simülsyonu


Şahin M. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2012
  • End Date: April 2018