Yüksek-Frekanslı İşlemlerin (Hft) Piyasa Mekanizmaları, Piyasa Aktörleri Ve Sosyal Refah Üzerindeki Etkilerinin Ortaya Konması İle Detaylı Bir Hft Yönetim Planı Oluşturulması


Ekinci C. E., Ersan O.(Executive)

TUBITAK Project, 2019 - 2021

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: November 2019
  • End Date: October 2021