Türkiye ve Tunus Eosen Şekflerindeki Foraminifer Topluluklarının Bir Kıyaslaması ve Önemli Biyotik Olaylar


Özcan E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: March 2017