Aktif Çamur Sistemlerinde Nitrifikasyon Bakterilerinin Tür ve Sayılarının Floresanlı İn-Situ Hİbritleşme Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi


İnce O. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2004

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2003
  • End Date: February 2004