İnşaat Projelerinde Proje Planlama ile Bütünleşik Aktivite Tabanlı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Değerlendirilmesi


Gürcanlı G. E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2014
  • End Date: June 2018