Kaliks4pirol Bazlı Supramoleküler Polimerler


Creative Commons License

Aydoğan A. (Executive), Yuvayapan S.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2017
  • End Date: April 2020

Project Abstract

Supramoleküler polimerler, monomerik ünitelerin kovalent olmayan etkileşimlerle bir araya gelmesi sonucunda oluşan polimerik yapılardır ve bu dinamik bağlanma sayesinde de dış etkenlere karşı duyarlıdırlar. “Kaliks[4]pirol Bazlı Supramoleküler Polimerler” başlıklı proje kapsamında anyonları organik çözücüler içerisinde bağlama kabiliyeti bilenen kaliks[4]piroller ve bunların karboksilat anyonları ile etkileşimleri sonucunda oluşturulan supramoleküler polimerler incelenmiştir. Bu bağlamda hem aynı molekül üzerinde kalikspirol ve karboksilat ünitelerinin olduğu AB hem de bir molekül üzerinde iki kalikspirol ünitesinin ve diğer bir molekü üzerinde iki karboksilat ünitesinin olduğu AA-BB tipi molekül sistemleri ve bunların supramoleküler polimerizasyonları irdelenmiştir ve başarılı sonuçlar elde edilerek yayınlanmıştır. Proje süresince projeye sağladığı finansal destek dolayısı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimine (TDK-2017-40643) ve projenin bazı kısımlarında finansal desteğinden faydalandığımız TÜBİTAK’a (118Z327) da teşekkürü bir borç biliriz.