Anti-apoptotik Bag-1'in hücre sağ kalım mekanizması MAPkinaz sinyal yolağı üzerinde etkisinin MDA-MB-231 meme kanser hücrelerinde araştırılması


Dinler Doğanay G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2015
  • End Date: May 2018