Dalgacık Ayrıştırma ve Spektral İyileştirme Yaklaşımları ile GOCE Yer Gravite Alanı Modellerinin Yersel Veri ile Karşılaştırılmasına Yönelik İncelemeler


Erol S. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: April 2018