Maden Karmaşığı'nda (Elazığ) Diyabazlarda Gözlenen Cu-Zn Cevherleşmesinin Kökeni Yapısal İlişkisi ve Spektral Özelikleri


Karaman M. (Executive), YALÇIN C., Kaya M., Kumral M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2021
  • End Date: Continues