Elektro Fe2 Persülfat Prosesi Yeni Bir Ileri Oksidasyon Prosesinin Fenol GiderimindeUygulanabilirligi


Ölmez Hancı T. (Executive)

TUBITAK Project, 2014 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2014
  • End Date: May 2015