Geniş Spektrumlu Modüleli Lazer ile Rezonans Gazlarda Koherent Optik Olayların Araştırılması ve Atomik Saatlere Uygulanması


Eryürek G. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: May 2012
  • End Date: April 2015