Mühendis Mekteb-i Âlîsi Arşivi’ni Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Yorumlamak


Aysal Cin U. D.

Türkiye'de Arşivciliğin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.38

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38

Abstract

Hendese-i Mülkiye ve Mühendis Mekteb-i Alisi mirasını devralan İstanbul Teknik Üniversitesi Kurum Arşivi, geç dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi teknoloji, mühendislik ve eğitim tarihi çalışmaları için önemli bir kaynak teşkil eder. İlk defa 1927’de kadınların öğrenci olarak bu okula girdiği ve tüm akademik kadronun erkek olduğu Mühendis Mekteb-i Alisi eril bir alan görülebilir. Ancak, mektebin arşivine toplumsal cinsiyet bağlamında bakıldığında Mühendis Melteb-i Alisi kütüphanesinden mektebin idari kadrosuna, mektebin temizlik işlerinde çalışan kadınlardan mektebe gıda veya temizlik hizmeti veren müteşebbis kadınlara, kadınların varlığı görülecektir.

Bu çalışma, Mühendis Mekteb-i Alisi’nde çalışma yaşamına dahil olan kadınları görünür kılmayı ve son dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde kadınların bir eğitim kurumunda çalışma yaşamına ne şekilde dahil olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kadınların Mühendis Mekteb-i Alisi çalışma yaşamındaki rolünü ortaya koymanın yanı sıra; bu rolü ortaya çıkarabilmek için arşivlerde yoğunlaşılması gereken belge grupları hakkında bilgi vermeyi de amaçlamaktadır.