Optimization of synthetic route to PNA-T-OH monomers


ALPTÜRK O., YEŞILBAŞ S., SARIOĞLU G., KARAÇAYLI A., SAYLAM A., ÖZÇUBUKÇU S.

Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, vol.5, no.2, pp.457-468, 2018 (Scopus) identifier