The Crushing of Urban Identity under Corporate Identities; The Fragmentation of Urban Identity


Apak S.

İdealkent, no.20, pp.774-799, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: İdealkent
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.774-799
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this paper is to emphasize the meaning of corporate identity concept weakening the urban identity emerged in the physical context with difficulties and negative impacts of its implementations on the urban identity.

 

In physical context, urban identity is strengthened by the presence of a dominant pattern and façade texture that is created by the regular combination of certain specific structural properties. The integrity created and sustainability of this integrity are important for urban identity. Integrity, an important factor in reinforcing the urban identity, is formed with the accumulation that is formed in parallel with a responsible development process. That guides us towards relatively historical textures.

 

This paper provides examples on general historical textures in Italy and Turkey and relation of causality is analysed for the factors creating integrity. Constituents of the corporate identity and their objectives are questioned, expectations are described. Conflict of corporate identity based on individual approach and the prevailing idea of “self-featuring” was addressed instead of taking concerns on interventions complementing the urban integrity into consideration. 

 

A Case study was conducted on examples mainly selected from Istanbul. Renovation works are given place within the context of urban identity, positive and negative aspects are studied, conclusions are provided by comparing with the current and past conditions. In conclusion, it was determined that corporate identity fragments and destroys the urban identity and diminishes its effects, recommendations, approach and design criteria are provided as there are harmonious combinations of urban identity and corporate identity. 

Ele alınan makalenin amacı, fiziksel boyutta zorluklarla ortaya çıkan kentsel kimliğin algısını zayıflatan kurumsal kimlik anlayışının ne olduğuna ve uygulamalarının kentsel kimlik üzerindeki negatif etkilerine vurgu yapmaktır.

 

Fiziksel bağlamda kentsel kimlik, spesifik bazı yapısal özelliklerin kurallı biraradalıkları ile oluşan, baskın bir örüntü ve cephe dokusunun varlığı ile kuvvetlenmektedir. Kentsel kimlik açısından oluşturulan bütünlük ve bu bütünlüğün sürekliliği önem kazanmaktadır. Kentsel kimliğin güçlendirilmesinde önemli bir unsur olan bütünlük, duyarlı bir gelişimin paralelinde oluşan birikim sonucunda meydana gelmektedir. Bu da bizleri daha çok tarihi nitelikli dokulara yönlendirmektedir.

 

Makalede İtalya ve Türkiye’ deki tarihi nitelikli  dokuların geneline ilişkin örneklemeler yapılarak, bütünlüğü sağlayıcı etmenlerin nedenselliği irdelenmiştir. Kurumsal kimliğin bileşenleri ve amaçları sorgulanmış, beklentileri ortaya konulmuştur. Kentsel bütünlüğü tamamlayıcı, koruyucu ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı müdahalelerin kaygıları yerine bu kaygıyları temel almayan, ticari ve akılda kalıcılık, hatırlanırlık kaygılarının sonucu “kendini ön plana çıkarma”  düşüncesinin hakim olduğu, bireysellik yaklaşımı temelli kurumsal kimlik ve kentsel kimlikle çatışması ele alınmıştır.

 

İstanbul ağırlıklı örneklemelerle durum tespiti yapılmıştır. Kentsel kimlik bağlamında kurumsal kimliklerde iyileştirme çalışmalarına yer verilmiş, olumlu ve olumsuz yönleri araştırılmış, spesifik bazı fiziki çevre dokularının geçmiş ile günümüzdeki durumları karşılaştırılarak çıkarımlar yapılmıştır. Sonuç olarak kurumsal kimliğin fiziksel kentsel kimliği  oluşturan bütünlüğü parçalayarak yok ettiği, kentsel kimliğin etkisini azalttığı saptaması yapılmış, kurumsal kimliğin kentsel kimlikle daha barışkın biraradalıkları için öneri yaklaşım ve tasarım kriterleri geliştirilmiştir.