Modular Photoinduced Grafting Onto Approach by Ketene Chemistry


Alkan Göksu Y., Kumbaracı İ. V., Yağcı Y.

IUPAC 47th World Chemistry Congress 2019, Paris, France, 5 - 12 July 2019, pp.2936

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Paris
  • Country: France
  • Page Numbers: pp.2936
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Polimerik yapılar çok geniş kullanım alanına sahip olmakla birlikte birçok uygulamada istenen gereksinimleri karşılayabilmeleri için modifikasyonlara ihtiyaç duymaktadırlar. Hatta bazı uygulamalarda bu beklentiler, basit modifikasyonlarla sağlanamayıp, birden fazla polimerin tek bir karmaşık yapıda birleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür birden fazla polimer türünü içeren segmentli kopolimerlerin sentezi genellikle birden fazla polimerizasyon tekniğinin birleştirilmesiyle gerçekleştirilebilmektedir. Zira tek bir polimerizasyon tekniğinin kullanımında, monomerler ve kullanılan diğer türler arasında yapısal ve reaktivite farklılıktan kaynaklanan kısıtlamalar ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple, klasik yöntemlere ilave olarak, reaksiyon şartlarına, fonksiyon gruplara ve ya dış etkenlere duyarlı reaktiflerin kullanımı bu kısıtlamaları azaltabilmektedir. Böylece, tek bir polimerizasyon tekniğiyle sentezlenemeyen blok, aşı, yıldız gibi karmaşık kopolimer yapıların sentezi için çoklu polimerizasyon teknikleri önemli bir yol olarak ortaya çıkmaktadır

Önerilen bu proje kapsamında bu kısıtların azaltılması ve kullanılacak çoklu polimerizasyon teknikleri ile karmaşık polimerik yapıların sentezlenmesi hedeflenmiştir. Üzerinde hem kromoforik grup hem de metakrilat yapısı bulunan benzodioksinon molekülünün ışınlanması ile fotolitik olarak poliester aşı kopolimerlerinin sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bu etkili, modüler ve tekrarlanabilir metot ile sentezlenen polimerik yapılar biyolojik sistemler gibi birçok alanda kullanıma sahip olabilecek ve bunun yanı sıra ayrıca uygun fonksiyonel gruplara sahip moleküller seçildiğinde nano ve ağ yapılı malzemelerin sentezinde kullanılabilecektir