The Effects of Fires in Beyoglu and Surroundings on the Structural Change of “Galata Sarayi” from the Early 19th Century to the Establishment of the Turkish Republic


Creative Commons License

Balcı Ö. B., Kolay M. S.

Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.1, pp.31-55, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.29228/turkishstudies.39519
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: IBZ Online, ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.31-55
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Galata Sarayı (Galata Palace), later known as Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Sultani or Galatasaray High School, has undergone many structural changes throughout the history of five hundred years as an educational institution. It is determined that most of these reconstructions occurred due to the fires in the region. The aim of this article, after determining the dates of the fires that affected the building, is to ascertain the construction activities and the structural changes they caused in the building. Since most of the documents dates to the 19th and 20th centuries, the study is limited to the construction activities in this period. First of all, in the scope of the historical process, the historical background of Galata Sarayı from its foundation to the present day and the fires ocurred in Beyoğlu and its surroundings after 17th century in parallel to the settlement process of Beyoğlu in 17th century have been examined. The construction activities as a result of the fires of 1817, 1831 and 1848 in the region and the 1907 fire occured inside the school, which caused damage to the Galata Sarayı; are analyzed in detail through archival documents, travelers’ notes, journals, maps of the period, drawings and old photographs. In the view of the data provided by the sources, the construction activities in the period after the half of the 19th century could be evaluated on a more detailed scale. The greatest change in the structure took place during the reconstruction process in 1862 after the 1848 fire that occurred during the period of Mekteb-i Tıbbiye. This situation is in line with Beyoğlu's masonry reconstruction process. The structure was also compared with examples with similar functions and plan schemes in the context of Ottoman architecture under the influence of the West in the 19th century.
Galata Sarayı, sonraki isimleriyle Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Sultani veya günümüzde Galatasaray Lisesibeş yüz yıllık eğitim kurumu tarihi boyunca yapısal anlamda çok sayıda değişiklik geçirmiştir. Bu imarfaaliyetlerinin birçoğunun yangınlar sonucu meydana geldiği saptanmıştır. Bu yazının amacı Beyoğluçevresinde meydana gelen, yapıyı etkileyen yangınların tarihlerini belirleyerek bu yangınların binada hangiimar faaliyetlerine yol açtığını ve bu imar faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan değişiklikleri tespit etmektir.Çalışma, en çok özgün belgenin bulunabildiği 19 ve 20. yüzyıl içinde geçirdiği yangınlar sonrasındaki imarfaaliyetleri ile sınırlandırılmıştır. Öncelikle, tarihsel süreç kapsamında Galata Sarayı’nın kuruluşundangünümüze tarihsel süreci ile Beyoğlu’nun 17. yüzyılda yapılaşmaya başlamasıyla, 17. yüzyıldan itibarenBeyoğlu ve çevresinde meydana gelen önemli yangınlar incelenmiştir. Bu yangınlar arasından GalataSarayı’nın zarar görmesine neden olan 1817, 1831 ve 1848 yangınları ile okulun içinde çıkan 1907 yangınısonucu yapının geçirdiği imar faaliyetleri; arşiv belgeleri, gezgin notları, dönemin gazeteleri, döneminharitaları, çizimleri ve eski fotoğraflar aracılığıyla tespit edilerek detaylı olarak incelenmiştir. Kaynaklarınsağladığı veriler doğrultusunda 19. yüzyılın yarısından sonraki süreçteki imar faaliyetleri daha detaylı birölçekte değerlendirilebilmiştir. Yapıdaki en büyük değişim Mekteb-i Tıbbiye döneminde meydana gelen 1848yangını sonrasında, 1862 yılındaki yeniden inşa sürecinde olmuştur. Bu durum Beyoğlu’nun kagirleşme süreciile paralellik göstermektedir. Yapı, 19. yüzyıl Batı etkisinde Osmanlı Mimarisi bağlamında benzer fonksiyonve plan şemasına sahip örneklerle de karşılaştırılmıştır.