TÜRKİYE’DEKİ DENİZCİLİK EĞİTİM KURUMLARININ GEMİADAMLARI EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAMINDAKİ DENETİM SONUÇLARININ ANALİZİ


Bolat P. , Güzel E.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.47-68, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.18613/deudfd.740156
  • Title of Journal : Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.47-68

Abstract

Although there are methodologies used for worldwide ranking of training institutions and published ranking lists, there is no study with a scientific and systematic approach to training quality evaluations and ranking of maritime training institutes. Studies usually concentrated on problems on maritime training, trainers’ profiles of maritime training institutes, other findings and suggestions. On the other hand, there is no study evaluating results of a monitoring and evaluation mechanisms such as internal, external or administrative audit; usually number of trainers, number of students, number of research studies and infrastructure facilities made the scope of the researches. Monitoring and evaluation results according to “Directive for Seafarers and Sea Pilots Training and Examination” of Turkish maritime training institutes are recorded to a database called Seafarers Training Information System (GAEBS) controlled by Ministry of Transport and Infrastructure. In this study, entropy based grey relational analysis of non-conformities found in monitoring and evaluations/audits executed between 2011-2017 of 117 Turkish maritime training institutes is carried out to determine deficiencies and weakness of these institutes and to eliminate these, corrective and preventive actions are suggested.
Dünyada eğitim kurumlarının eğitim kalitesinin değerlendirilmesi ve sıralanması için bazı metodolojiler geliştirilmiş ve bu hususta yayımlanmış “en iyi” sıralamaları mevcut olsa da, denizcilik eğitim kurumlarının eğitim kalitesini ve sıralamasını bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla ele alan bir çalışma bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda ağırlıklı olarak, denizcilik eğitiminde karşılaşılan sorunlar, eğitim kurumlarındaki eğitimci profilleri, gemiadamlarının eğitimine yönelik diğer tespitler ve öneriler yer almaktadır. Yine bu çalışmalarda, denizcilik eğitim kurumlarında yapılan iç denetim, dış denetim veya idari denetim gibi nesnel bir izleme ve değerlendirme mekanizması sonucu elde edilen veriler ışığında yapılmış bir araştırmaya rastlanılmamış, ağırlıklı olarak eğitimci sayısı, öğrenci sayısı, akademik çalışma sayısı, altyapı olanakları gibi temel bilgiler irdelenmiştir. Türk denizcilik eğitim kurumlarının Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi çerçevesinde yapılan izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki denetlemelerde elde edilen uygunsuzluklar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemi(GAEBS) bünyesinde kaydedilmektedir. Bu çalışmada, 2011-2017 yılları arasında 117 denizcilik eğitim kurumu denetlemesinde elde edilen uygunsuzlukların entropi tabanlı gri ilişki analiziyle irdelenerek Türk denizcilik eğitim kurumlarının eksik ve zayıf olduğu alanlar ve hususlar tespit edilmeye çalışılmış, bunların giderilmesi için düzeltici faaliyetler ve önleyici tedbirler önerilmiştir.