Akademik İdari Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Cevher Hazırlama Mühendisliği

Akademi Dışı Deneyim

  • 2015 - 2017

    Kamu İktisadi Teşebbüsü KİT, Türkiye Taşkömürü Kurumu