Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigating of the Recycling of Glass Waste

IMPS 2022 - 17th International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2022, pp.781-786

Developing a Machine Learning Model to Predict Silicate Impurity in Iron Ore Flotation Concentrate

IMPS 2022 - 17th International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2022

Laboratory Studies on Sedimentation and Filtration of Cu-Zn Flotation Tailings

IMPS 2022 - 17th International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2022, pp.1035-1042

Investigation of Iron Removal for High-Purity Quartz Production with Full Factorial Experimental Design

IMPS 2022 - 17th International Mineral Processing Symposium, İstanbul, Turkey, 15 - 17 December 2022, pp.675-684

Düşük Tenörlü Altın Cevherlerinin Liç İşleminde HPGR ve Konvensiyonel Kırıcıların Liç Kinetiğine Etkisinin İncelenmesi

erbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi - YER 2021, İstanbul, Turkey, 29 - 30 June 2021, pp.413-416

Otojen/Yarıotojen Değirmen Dizaynında Uygulanan Laboratuvar Testleri (Ağırlık Düşürme Testi)

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi - YER 2021, İstanbul, Turkey, 29 - 30 June 2021, pp.429-432

Kütahya Antimonit Cevherinin Yüzey Özelliklerine Bağlı Zenginleştirilmesi

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi - YER 2021, İstanbul, Turkey, 29 - 30 June 2021, pp.445-448

Otojen/Yarı Otojen Değirmen Dizaynında Uygulanan SAG Öğünebilirlik İndeksi Testi

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi - YER 2021, İstanbul, Turkey, 29 - 30 June 2021, pp.475-478

Separation Performance Of Three Product Dense Medium Cyclone On Bituminous Coal From Zonguldak

International Mineral Processing Conference Eurasia (IMPC 2019), Antalya, Turkey, 31 October - 02 November 2019 Sustainable Development

Characterization and Optimization of Lime Production Process

International Mineral Processing Conference Eurasia (IMPC-EURASIA), 31 October - 02 November 2019, pp.180-190

Esan Yeniköy Feldspat Tesisi İyileştirme Çalışmaları

Yerbilimlerinde Öğrenci Bitirme Tasarım Projeleri ve Sergisi - YER 2019, İstanbul, Turkey, 11 July 2019, pp.372-374

Proposal Of Washing Plant Flowsheet For Bursa-Keles Lignite

II. Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirve ve Sergisi (İNERMA’17), İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2017, pp.121-129 Sustainable Development