About


  • İTÜ Afet ve Acil Durum Risk Yönetimi Çalışma Grubu - ARA bilgi birikimini, sürekli değişen bakış açısı ile ulusal ve uluslararası düzeyde risk-odaklı afet yönetim biliminin gelişmesine katkı sağlayacak gerekli araştırma ve araştırmacı altyapısını oluşturmada, 
  • Bir afet ülkesi olan Türkiye ve bulunduğu bölge için "dirençli" toplum ve "dayanıklı, güvenli ve sağlıklı" şehirler oluşturmada kamu, özel kurum ve kuruluşlarıyla tüm zarar-görebilirlikleri azaltmak üzere riskleri göz önüne alan ARGE-çalışmaları ile  desteklemede ve sürdürmede öncülük yapmaktır.