Projects

Kentsel Canlılığı Değerlendirmek Amacıyla Geliştirilen Bayes İnanç Ağlarına Dayalı Karar Destek Modeli

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

Karma Gerçeklik Ortamında Hesaplamalı Tasarım ve Robotik Fabrikasyon Yöntemi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE SARMAL SANAL GERÇEKLİK ORTAMININ MEKÂNSAL İLİŞKİLERİN ALGISINA ETKİSİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

A COMPUTATİONAL MODEL FOR URBAN DESİNG: AN AMASYA CASE

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

An Agent Based Approach for Evaluation of Free -Form Surfaces

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2018

Representation of User Movements with Multi Agent Systems: Shopping Malls

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2018

Doğadan Esinli Yaklaşım: Bir Form Üretme Yöntemi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2018

Pareto Genetik Algoritma ile Sürdürülebilir Tasarım için Bir Yaklaşım

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

Bilgisayar Ortamında Mimari Modelleme Sürecinde dokunsal ve Beden -Mekansal Algının Tasarım Sürecine Etkilerinin Analizi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2016

SAyısal Tasarım Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Hücresel Özdevinim

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

Tasarımda Sayısal Düşünmenin Fenomenolojisi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

Museum in the Digital Space: Visualization and Presentation of Underwater Cultural Heritage

Other International Funding Programs, 2011 - 2014

Türkiye 'de Mimarlık Eğitiminde Mevcut Yönelimler ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü

TUBITAK Project, 2012 - 2014

Mimari Tasarımda İşbirliği Sürecinde Kullanılacak Bir Arayüz Önerisi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2013

Otomatik Yönetmelik Kontrolü: Yangın Yönetmelikleri Uygulaması

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

Sayısal Mekanda Müze: Sualtı Kültür Mirasının Görselleştirilmesi ve Sunumu

TÜBA Project, 2011 - 2012

Kullanıcı Hareket Örüntülerinin Etmen Tabanlı Sistemler İle Temsili: Alışveriş Merkezi Örneği

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2008

Mimari Örneklerin Analizine Dayalı Veritabanlarının Tasrım Eğitiminde Kullanımı

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2002 - 2008

Sanal Ortamda Uzaktan Etkileşimli Mimari Tasarım Eğitimi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 1999 - 2007

Bilgisayar Ortamında Tasarım İşbirliği ve Mimarlık Uygulamalarındaki Yansımaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2005

Sanal Tasarım Ortamlarının Mimarlık Uygulamalarındaki Rolü ve İşbirliği

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2005

Yüksek Binaların Bölgesel Uygulamaları için Kent Yaşamının Kalitesini Yükseltmeye yönelik bir Değerlendirme Modeli Önerisi: İstanbul Örneği

Project Supported by Other Official Institutions, 2002 - 2004

Konut Morfolojisinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2001

Mimari Uygulama ve Sunumlar İçin Bir Veri Tabanı Modeli

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2001

Türkiye'de Yapılmış Yüksek Binaların İncelenmesi, Sınıflanması ve Gelecekteki Uygulamalar İçin Bir D

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 1999

Metro İstasyonlarında Yaya Sirkilasyonunun Değerlendirilmesi için Bir Uzman Sistem

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 1996 - 1997

Bilgisayar Destekli Konut Tasarımı: Bir Uzman Sistem

Project Supported by Other Official Institutions, 1994 - 1996

Metropolitan Bölgelerde Konut İhtiyacı ve Niteliğinin Belirlenmesi

TUBITAK Project, 1991 - 1993