Projects

Participative Placemaking Approach For Liveable Cultural Environment Through DataDriven Decision Support Model Yaşanabilir Kültürel Çevreler İçin Verigüdümlü Karar Destek Modeli İle Katılımcı Mekan Oluşturma Yaklaşımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

Karma Gerçeklik Ortamında Hesaplamalı Tasarım ve Robotik Fabrikasyon Yöntemi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - Continues

MİMARİ TASARIM EĞİTİMİNDE SARMAL SANAL GERÇEKLİK ORTAMININ MEKÂNSAL İLİŞKİLERİN ALGISINA ETKİSİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

A COMPUTATİONAL MODEL FOR URBAN DESİNG: AN AMASYA CASE

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2018

An Agent Based Approach for Evaluation of Free -Form Surfaces

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2018

Representation of User Movements with Multi Agent Systems: Shopping Malls

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2018

Doğadan Esinli Yaklaşım: Bir Form Üretme Yöntemi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2018

Pareto Genetik Algoritma ile Sürdürülebilir Tasarım için Bir Yaklaşım

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

Bilgisayar Ortamında Mimari Modelleme Sürecinde dokunsal ve Beden -Mekansal Algının Tasarım Sürecine Etkilerinin Analizi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2016

SAyısal Tasarım Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Hücresel Özdevinim

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

Tasarımda Sayısal Düşünmenin Fenomenolojisi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

Museum in the Digital Space: Visualization and Presentation of Underwater Cultural Heritage

Other International Funding Programs, 2011 - 2014

Türkiye 'de Mimarlık Eğitiminde Mevcut Yönelimler ve Bilişim Teknolojilerinin Rolü

TUBITAK Project, 2012 - 2014

Mimari Tasarımda İşbirliği Sürecinde Kullanılacak Bir Arayüz Önerisi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2013

Otomatik Yönetmelik Kontrolü: Yangın Yönetmelikleri Uygulaması

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

Sayısal Mekanda Müze: Sualtı Kültür Mirasının Görselleştirilmesi ve Sunumu

TÜBA Project, 2011 - 2012

Kullanıcı Hareket Örüntülerinin Etmen Tabanlı Sistemler İle Temsili: Alışveriş Merkezi Örneği

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2008

Mimari Örneklerin Analizine Dayalı Veritabanlarının Tasrım Eğitiminde Kullanımı

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2002 - 2008

Sanal Ortamda Uzaktan Etkileşimli Mimari Tasarım Eğitimi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 1999 - 2007

Bilgisayar Ortamında Tasarım İşbirliği ve Mimarlık Uygulamalarındaki Yansımaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2003 - 2005

Sanal Tasarım Ortamlarının Mimarlık Uygulamalarındaki Rolü ve İşbirliği

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2004 - 2005

Yüksek Binaların Bölgesel Uygulamaları için Kent Yaşamının Kalitesini Yükseltmeye yönelik bir Değerlendirme Modeli Önerisi: İstanbul Örneği

Project Supported by Other Official Institutions, 2002 - 2004

Konut Morfolojisinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2001

Mimari Uygulama ve Sunumlar İçin Bir Veri Tabanı Modeli

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2000 - 2001

Türkiye'de Yapılmış Yüksek Binaların İncelenmesi, Sınıflanması ve Gelecekteki Uygulamalar İçin Bir D

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 1999

Metro İstasyonlarında Yaya Sirkilasyonunun Değerlendirilmesi için Bir Uzman Sistem

Çağdaş G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 1996 - 1997

Bilgisayar Destekli Konut Tasarımı: Bir Uzman Sistem

Project Supported by Other Official Institutions, 1994 - 1996

Metropolitan Bölgelerde Konut İhtiyacı ve Niteliğinin Belirlenmesi

TUBITAK Project, 1991 - 1993