Theses

Binalarda Boşalma Sürecinin Analizi ve Benzetimi

Doctorate - 1986

Türkiye İlkokullarında Proje Tipleşmesinin Sakıncalarını Giderebilecek Tasarlama İlkeleri Önerisi

Postgraduate - 1979

Advising Theses

“Fraktal Boyut ve Lakunarite Hesaplamaları ile Parkların Dönemsel Analizleri ve Değerlendirmeleri

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2022

Model Yapma yoluyla Tasarım Düşünme Süreci: Analog ve Dijital Model Karşılaştırması

Doctorate - 2016

Genetik Algoritmaya Dayalı Kitlesel Bireyselleştirme Amaçlı Konut Tasarım Modeli

Postgraduate - 2010

Mimari Bir Dilin Biçim Grameri Analizi ve Bilgisayar Ortamında Sunumu

Postgraduate - 1995

Dans Hareketi Verilerinin Sayısal Ortamda Forma Dönüştürülmesi

Postgraduate - 2015

Mimari Uygulama ve Sunumlar için Görsel bir Veri Tabanı Modeli

Postgraduate - 2001

Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Üretken bir Yaklaşım

Doctorate - 2004

Automated Code Compliance Checking: A System For Checking Fire Codes

Postgraduate - 2012

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Mimarlık Eğitimindeki Rolü

Postgraduate - 2001

Hesaplamalı Tasarım ve Yapı Bilgi Model Entegrasyonu: Dynamo ile Yeni Olanakların Araştırılması

Postgraduate - 2017

Üç Boyutlu Temel Tasarım Uygulamaları İçin Etkileşimli Bir Arayüz Önerisi

Tong H. (Co-Advisor), Çağdaş G.
Postgraduate - 2008

Hesaplamalı Tasarım Süreçleri Ve Tasarım Üretimi

Postgraduate - 2009

Performansa Dayalı Adaptif Bina Kabuğu Tasarımı

Postgraduate - 2015

Tasarımcı bakış açısıyla hesaplamalı düşünmede prosedürel soyutlamanın değerlendirilmesi için bir yöntem

Çağdaş G. (Advisor)
Doctorate - 2020

An Agent-Based System Tool to Support Designers for Free-Form Shape Evaluation

Postgraduate - 2008

A Decision Support Model for Elevator System Design in Tall Buildings

Postgraduate - 2015

19. Yüzyıl İstanbul Dizi Konutlarının Morfolojik Analizine Dayalı Bilgi-Tabanlı Bir Tasarım Modeli

Postgraduate - 1996

Üç Yönlü Periyodik Minimal Yüzeyler ile oluşturulan bir Tasarım Önerisi

Postgraduate - 2016

YÜKSEK BİNALARIN KAVRAMSAL TASARIMINDA MODELLEME İÇİN MOBİL BİR ORTAM

Çağdaş G. (Advisor)
Doctorate - 2021

Dikey Bahçe Tasarım Sürecinde Kullanılabilecek Örnek Tabanlı Bir Tasarım Modeli Önerisi

Postgraduate - 2011

An Intermodal Resonance Approach To Architectural Aesthetics

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2014

Kullanıcı Hareketleriyle Mekan Kurgusu: Etmen Tabanlı Bir Tasarım Aracı

Postgraduate - 2010

Mimari Tasarımda İşbirliği Sürecinde Kullanılabilecek Bir Arayüz Önerisi

Postgraduate - 2008

Bina bilgi modelleme ile erken tasarım aşamasında karar verme süreçlerinin sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirilmesi

Çağdaş G. (Advisor)
Doctorate - 2019 Sustainable Development

Binalarda Kullanıcıların Acil Durum Davranışının ve Hareketinin Etmen Tabanlı bir Model ile Temsili ve Benzetimi

Doctorate - 2011

Bütüncül ve İlişkisel Yaklaşımın Tasarıma Yansımaları ve Çizge Temelli Bir Model Önerisi

Postgraduate - 2011

Toplu konut yerleşimlerindeki açık alanlarda rüzgarın kullanıcı konforuna etkisinin analizi ve değerlendirilmesi

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2018

Örnek Tabanlı Us Yürütme ve Mimari Tasarım

Postgraduate - 2003

Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarımda Eskiz

Postgraduate - 2002

Etmen Tabanlı Sistemlerle Kullanıcı Hareketinin Modellenmesi: Müze Örneği

Postgraduate - 2006

Mekansal Dizim ve Görünür Alan Bağlamında Geleneksel Kayseri Evleri

Postgraduate - 2009

Ön Tasarım Aşamasında Maliyet Değerlendirme Amaçlı Bir Uzman Sistem

Postgraduate - 1994

Hava alanı yolcu hareketlerinin simulasyonu için model önerisi

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2010

Anizotropi kavramından sayısala dönüşümler üzerinden mimari form üretimi

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2015

A knowledge discovery approach to urban analysis the Beyoğlu preservation area as a data mine

Yüksek Yapıların Kavramsal Tasarım Sürecinde Üretken Yaklaşımlar

Postgraduate - 2008

Tepkimeli Mimarlık İçin Öngörüler

Postgraduate - 2009

Sanal Mimari Tasarım Stüdyosunda İletişim amaçlı Arayüz Tasarımı

Postgraduate - 2004

Farklı Mimari Dillerde Fraktallere Dayalı Form Üretimi

Postgraduate - 2007

Genetik Algoritmaların Yaratıcı Mimari Tasarımda Kullanımı

Postgraduate - 2007

Yüksek Binalarda Asansörlerin Tasarımı ve Değerlendirilmesi için bir Uzman Sistem

Postgraduate - 1992

Geleneksel kent dokusunda çevresel verilerin sayısal araçlarla yorumu ve hesaplamalı bir tasarım modeli

Çağdaş G. (Advisor)
Doctorate - 2020

Kısıtlamalara Dayalı Mekan Organizasyonu Üretimi için bir Model

Postgraduate - 2004

Anizotropi Kavramından Sayısala Dönüşümler Üzerinden Mimari Form Üretimi

Postgraduate - 2016

Mevcut Hastanelerin Akreditasyon Kriterleri Bağlamında Etmen Tabanlı Bir Sistem İle Değerlendirilmesi

Postgraduate - 2014

Sıra Ev Tasarımı için bir Biçim Grameri Modeli

Postgraduate - 1993

Kamusal Alanda Kullanıcı Hareketlerinin Benzetimi için Etmen Tabanlı bir Model Önerisi: İzmir Konak Meydanı

Postgraduate - 2017

Sürdürülebilir Toplu Konut Yerleşmesi Tasarımı için Pareto Genetik Algoritmaya Dayalı bir Model Önerisi: SSPM

Doctorate - 2016

Konut Morfolojisinin Kullanıcı Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin Analizi

Postgraduate - 2001

Exploring the potential of additive manufacturing in large scale structures

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2019

Mimarlıkta Parametrik Tasarım ve Arazide Kütle Yerleşimi icin bir Model Önerisi

Postgraduate - 2011

Hücresel Özdevinim Yaklaşımı ile Kitlesel Konut Tasarımında Sayısal bir Model

Doctorate - 2014

Sanal Ortamda Kültürel Miras Enformasyon Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye için Durum Analizi

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2006

Mevcut metro hatlarının belirme kavramı bağlamında değerlendirilmesi

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2020

Mimari tasarım eğitiminde sarmal sanal gerçeklik ortamının mekansal ilişkilerin algısına etkisi

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2018

Doğadan Esinli İnteraktif Bina Kabuğu Tasarımı için Örüntüye Dayalı Bir Model

Postgraduate - 2016

Mimarlıkta Ağ Topolojileri ve Alometri Bağlamında Morfogenetik Tasarım

Postgraduate - 2013

Sanal Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Pedagojik Yaklaşımlar

Postgraduate - 2006

Kentsel dokunun değerlendirilmesi için mekan dizimi ve fraktal analize dayalı bir yöntem: Gaziantep örneği

Çağdaş G. (Advisor)
Doctorate - 2018

Temel tasarım eğitiminde bilgisayar oyunu tabanlı bir model

Çağdaş G. (Advisor)
Doctorate - 2019

Intelligent System Design for Environmental Performance Oriented Adaptive Façade Module

Çağdaş G. (Advisor)
Doctorate - 2021

Sanal Gereklik ve Mimari Tasarımdaki Rolü

Postgraduate - 1999

Mimari Öncül Örneklerin Analizine Dayalı Veritabanlarının Tasarım Eğitiminde Kullanımı

Postgraduate - 2003

Karmaşık Kentsel Oluşumların Değerlendirilmesi için Hesaplamalı Bir Yaklaşım

Doctorate - 2016

Yaratıcı Mimari Tasarımda Bilgi Tabanlı Sistemlerin Rolü

Postgraduate - 2004

Dijital Ortamda Tasarımın Mekan Kavramına ve Kurumsal Kimlik Anlayışına Yansımaları

Postgraduate - 2005

Sanal Ortamda Kültürel Miras Enformasyon Sistemlerinin Kurulması ve Türkiye için Durum Analizi

Postgraduate - 2006

Mimari Tasarımda Sayısal Ortamda Kısıtlamalara Dayalı Kurgu Üretim Modeli

Postgraduate - 2009

YAPAY ZEKA DESTEKLİ MİMARİ TASARIMIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ ÜZERİNE İNCELEME VE KONUT TASARIMI ÖNERİSİ

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2022

Yapı Enformasyonuna Dayalı Barınak üretimi için Model Önerisi

Postgraduate - 2015

Mekan Sözdizimi ve Görünür Alanın Mimari Mekan Algısına Etkisi

Postgraduate - 2005

Enformasyon ve İletişim Teknolojilerinin Sosyal ve Yapılı Çevrelerde ve Mimarlık Disiplininde Yarattığı Dönüşümler

Postgraduate - 2005

Bodily Experience and Spatial Thinking in Architectural Design Process

Doctorate - 2014

A Conceptual Framework for Programmable Spaces

Postgraduate - 2014

Bilgisayar Ortamında Mimari Temsilin Evrimsel Süreci

Postgraduate - 2005

Mimarlıkta Uzaktan Eğitim ve Tarihi Belgelerin Saklanması için 3 Boyutlu Sanal Model Önerisi

Postgraduate - 2005

Mimari Tasarımda Öncül Örneklerin Analizine Dayalı bir Model Önerisi: Arapgir Yöresel Konutları

Postgraduate - 2013

Hesaplamalı Mimarlıktan Zaman Temelli Etkileşimli Mimarlığa Geçiş

Postgraduate - 2010

Hesaplamalı Tasarım Yaklaşımları: Bütünleşik bir Tasarım Önerisi

Postgraduate - 2014

Boğaziçi Yalılarında Cephenin Biçim Grameri

Postgraduate - 1998

Possible Futures For Architectural Entity Within The Context Of Transdisciplinary Technological Developments

Postgraduate - 2009

Metro İstasyonlarında Yolcu Sirkülasyonunun Değerlendirilmesi için bir Uzman Sistem Önerisi

Postgraduate - 1997

Kullanıcı Hareketlerinin Etmen Tabanlı Sistemler ile Temsili: Alışveriş Merkezi Örneği

Postgraduate - 2007

Mimarlığın Sayısal Evrimi

Postgraduate - 2008

An Agent-Based System Tool to Support Designers for Free-Form Shape Evaluation

Tong H. (Co-Advisor)
Postgraduate - 2008

Mimarlık Bürolarında Sanal Ortamda İletişim ve İşbirliği Uygulama Olanakları

Postgraduate - 2003

Kullanıcı Hareketlerine Dayalı Beliren Kent Davranışı İçin Bütünleşik Bir Model

Postgraduate - 2011

Büro Plan Düzeni Tasarımı için Bilgisayar Destekli Bir Mimari Tasarım Modeli

Postgraduate - 1996

Hücresel özdevinim ve yapay sinir ağları yaklaşımı ile coğrafi bilgi sistemi verilerine dayalı kent benzetim modeli: izmir örneği

Çağdaş G. (Advisor)
Postgraduate - 2020

Bilgisayar Ortamında Tasarım İşbirliği ve Mimarlık Uygulamalarındaki Yansımaları

Postgraduate - 2004

Yüksek Binaların Kent Siluetine Etkisinin Değerlendirilmesi İçin CBS Tabanlı Bir Yöntem: Zincirlikuyu-Maslak Hattı Örneği

Doctorate - 2011

Tek Katlı Konut Tasarımında Biçim Grameri Modeli: Gecekondu Tipi Üzerine Uygulanması

Postgraduate - 1993

Doğadan Esinli Yenilikçi Tasarım Yöntemlerine çok Katmanlı bir Yaklaşım

Postgraduate - 2007

Kullanıcı Hareketlerinin Sanal Ortamlardaki Kullanıcı Hareketleri ile Temsilinin Sınanması

Postgraduate - 2006