Education Information

Education Information

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Istanbul Technical University, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Sakarya University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Envıronmental Engıneerıng, Turkey

Dissertations

 • 2012 Postgraduate

  Petrol ve doğal gaz üretim atıksularının pilot ölçekli ters osmoz arıtma tesisi ile arıtılabilirliğinin incelenmesi Sustainable Development

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English