Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Makina Mühendisliği

  • Mekanik

  • Sonlu Elemanlar Yöntemi

  • Termodinamik

  • Hesaplamalı akışkanlar dinamiği

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

  • Nanomalzemeler