Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji-Genetik Ve Biyoteknoloji (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji-Genetik Ve Biyoteknoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2001 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Molecular Bıology And Genetıcs, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Malzeme ve Medikal Uygulamalar İçin Gen Mühendisliği Yoluyla Peptid (GEPI)-Protein Hibritlerin Oluşturulması”

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

 • 2005 Postgraduate

  “Faj Gösterim Seçim Tekniği İle Quartza Bağlanan Dodekapeptitlerin Seçilmesi ve Benzerlik Analizi”

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat, Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Foreign Languages

 • English