Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Bilgi Güvenliği ve Güvenilirliği

  • Bilgi Gizleme

  • Bilgi Sistemi Güvenilirliği

  • Donanım Güvenliği

  • Kriptoloji

  • Yazılım Güvenliği

  • Bilgisayar Ağları

  • Haberleşme ve Ağ Protokolleri