Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2016 - 2019 Lisans Çift Anadal

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Jeofizik Mühendisliği, Türkiye

  • 2013 - 2018 Lisans

    İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği, Türkiye