Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • Otomatik Problem Çözümü, Kuram Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme

  • Makina Mühendisliği

  • Makina Teorisi ve Dinamiği

  • Robotik