Araştırma Alanları

  • Harita Mühendisliği-Geomatik

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • Çevresel Bilgi Sistemleri

  • Fotogrametri

  • Havai Fotogrametri

  • Yersel Fotogrametri

  • Uzaktan Algılama

  • Görüntü İşleme

  • 3B-Modelleme

  • Mühendislik ve Teknoloji