Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Wearable temperature sensor for human body temperature detection

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heat transfer from an oscillated vertical annular fluid column through a porous domain A thermodynamic analysis of the experimental results

ISI Bilimi ve Teknigi Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology, cilt.0, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Electroosmotic Augmentation in Flexural Plate Wave Micropumps

JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS, cilt.22, sa.2, ss.372-385, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acoustically generated flows in microchannel flexural plate wave sensors: Effects of compressibility

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, cilt.171, sa.2, ss.317-323, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bina enerji kullanımının bir boyutlu dinamik ısıl modellenmesi ve örneklere uygulanması

Tesisat Mühendisliği, cilt.27, sa.174, ss.59-74, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Toplu taşıma sistemlerinde iklimlendirme ve iç hava kalitesi

Tesisat Mühendisliği, cilt.27, sa.174, ss.75-83, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bina enerji Tüketiminin Isıl Modellenmesi

Tesisat Mühendisliği, cilt.25, sa.163, ss.84-92, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NANOLİF Katkılı Nonwoven Kumaşların Yalıtım Özellikleri

İTÜ Ulusal Tekstil Kongresi II. AR-GE Günü, Türkiye, 2 - 03 Nisan 2020

BİNA ENERJİ TÜKETİMİNİN DİNAMİK YAKLAŞIMLA ISIL MODELLENMESİ

ULIBTK’17 21. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Çorum, Türkiye, 13 - 16 Eylül 2017

Bina enerji tüketiminin ısıl modellenmesi

13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017, ss.1989-1999

BİNA ENERJİ TÜKETİMİNİN ISIL MODELLENMESİ

13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2017

BOILING HEAT TRANSFER FROM AN OSCILLATED WATER COLUMN THROUGH A POROUS DOMAIN: A SIMPLIFIED THERMODYNAMIC ANALYSIS

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2016), Arizona, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 17 Kasım 2016 identifier

ON THE HYDRODYNAMIC ANALYSIS AND HEAT TRANSFER INVESTIGATION OF FORCED OSCILLATED VERTICAL ANNULAR FLUID COLUMN

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2016), Arizona, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 17 Kasım 2016 identifier

EFFECTS OF THE STRUCTURAL LAYER MATERIAL AND ITS THICKNESS ON POSITIVE DISPLACEMENT PIEZOELECTRIC MICROPUMP PERFORMANCE

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2015), Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 19 Kasım 2015 identifier

SENSITIVITY TO PUMPING BACK PRESSURE IN A BULK ACOUSTIC WAVE PIEZOELECTRIC POSITIVE DISPLACEMENT MICROPUMP

Proceeding of Proceedings of CONV-14: International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer. June 8 - 13, 2014, Kusadasi, Turkey, Antalya, Turkey, 13 - 19 Haziran 2014

A COMPUTATIONAL STUDY ON TRANSDUCER MATERIAL SELECTION IN BULK ACOUSTIC WAVE PIEZOELECTRIC VALVELESS MICROPUMPS

Proceeding of Proceedings of CONV-14: International Symposium on Convective Heat and Mass Transfer. June 8 - 13, 2014, Kusadasi, Turkey, Antalya, Turkey, 13 - 19 Haziran 2014

DYNAMIC ANALYSIS OF BULK ACOUSTIC WAVE PIEZOELECTRIC MICROPUMPS: EFFECTS OF INLET-OUTLET PORT ANGLES AND OVERALL PUMP SIZE

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2013), California, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 21 Kasım 2013 identifier

DYNAMIC ANALYSIS OF PIEZOELECTRIC VALVELESS MICROPUMPS: EFFECTS OF PIEZOELECTRIC TRANSDUCER MATERIAL

ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition (IMECE2013), California, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 21 Kasım 2013 identifier

Three Dimensional Dynamic Analysis of a Piezoelectric Valveless Micropump Effects of Working Fluid

Volume 8: Mechanics of Solids, Structures and Fluids, Houston, Texas, USA, 9 - 11 Kasım 2012 identifier

Acoustically Generated Flows in Flexural Plate Wave Sensors: a Multifield Analysis

4th Annual Meeting of the American Physical Society’xxs Division of Fluid Dynamics (DFD), Baltimore, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Ekim 2011

Multifield Analysis of a Piezoelectric Valveless Micropump

Volume 8: Mechanics of Solids, Structures and Fluids; Vibration, Acoustics and Wave Propagation, Denver, Colorado, USA, 1 - 03 Ocak 2011 identifier

Modeling of Acoustically Augmented Electroosmotic Flows in Microchannels

Volume 10: Micro and Nano Systems, Vancouver, British Columbia, Canada, 1 - 03 Ocak 2010 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Isı Taşınımına Giriş (Tüm bölümün tek çevirmeni olarak)

ISI TRANSFERİ - Heat Transfer (toplam 9 çevirmenden biri olarak), Prof.Dr. İlhami Horoz, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.277-325, 2014