Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri

 • Tıp

 • Temel Tıp Bilimleri

 • Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

 • İmmünoloji

 • Temel Bilimler

 • Yaşam Bilimleri

 • Mikrobiyoloji

 • Bakteriyoloji

 • İmmünoloji

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Hayvan Moleküler Genetiği

 • Kanser Moleküler Biyolojisi

 • Mikrobiyal Genetik