Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde İmmün Hücre Tiplerinin Karakterizasyonu

İmmünolojide Moleküller Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.31