Araştırma Alanları

  • Jeoloji

  • Mineraloji-Petrografi