Education Information

Education Information

 • 1989 - 1993 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1984 - 1987 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Turkey

 • 1977 - 1982 Undergraduate

  Istanbul University, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  İznik-İnegöl (Bursa) arasındaki tektonik birliklerin jeolojik ve petrolojik incelenmesi Sustainable Development

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Foreign Languages

 • English