Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1988 - 1993 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1986 - 1988 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 1981 - 1985 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1993 Doktora

  Kırsal Bölgelerde Bilgi Sistemlerinin Uygulanması Olanakları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

 • 1988 Yüksek Lisans

  Hava Triyangülasyonunda Değişen Baz Aralıklarına Göre Prezisyon Araştırması

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat, Geomatik Mühendisliği

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce