Learning Knowledge


Doctorate
2011 - 2017
Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, Turkey

Postgraduate
2008 - 2011
Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, Turkey

Undergraduate
2003 - 2008
Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, Turkey

Academic Titles / Tasks


Assistant Professor
2020 - Continues
Istanbul Technical University, İnşaat, Geomatik Mühendisliği

Supported Projects

 1. Selbesoğlu M. O. , AKPINAR B., KARABULUT M. F. , KARAKETİR O., İşiler M., Project Supported by Higher Education Institutions, Düşük Maliyetli sistemler ile GNSS Reflektometresi Tekniğinin Doğruluk Araştırması, 2021 - Continues
 2. Selbesoğlu M. O. , Özsoy B., Yavaşoğlu H. H. , Oktar Ö., Akpınar B., Yılmaz A., Işıler D. B. , TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Uav-Gpr Gözlemleriyle Antarktika Horseshoe Adasında Buzulların İzlenmesi Ve 3 Boyutlu Modellenmesi, 2021 - 2024
 3. Selbesoğlu M. O. , Özsoy B., TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project, Combined Ground-Based and Satellite Measurements for Atmosphere Vertical Profiles and Aerosols (COMAPA), 2021 - 2023
 4. Selbesoğlu M. O. , TUBITAK Project, Antarktika Bölgesinde Troposfer ve Kar Derinliğinin/Kalınlığının GNSS Meteorolojisi ve GNSS Reflektometresi Yöntemleri ile İzlenmesi, 2020 - 2022

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Evaluation of SNR-based GNSS-reflectometry altimetric precision by a height displacement tool
  Selbesoğlu M. O. , KARABULUT M. F. , AYKUT N. O. , AKPINAR B.
  ADVANCES IN SPACE RESEARCH, vol.70, no.1, pp.48-55, 2022 (Journal Indexed in SCI)
 2. Prediction of tropospheric wet delay by an artificial neural network model based on meteorological and GNSS data
  Selbesoğlu M. O.
  ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, vol.23, no.5, pp.967-972, 2020 (Journal Indexed in SCI)
 3. Spatial Interpolation of GNSS Troposphere Wet Delay by a Newly Designed Artificial Neural Network Model
  Selbesoğlu M. O.
  APPLIED SCIENCES-BASEL, vol.9, no.21, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 4. Evaluation of NRTK GNSS positioning methods for displacement detection by a newly designed displacement monitoring system
  Gumus K., Selbesoğlu M. O.
  MEASUREMENT, vol.142, pp.131-137, 2019 (Journal Indexed in SCI)
 5. Comparison of low cost 3D structured light scanners for face modeling
  Bakırman T., Gümüşay M. Ü. , Reis H. Ç. , Selbesoğlu M. O. , Yosmaoglu S., Selbesoğlu M. O. , Şeker D. Z. , Bayram B.
  APPLIED OPTICS, vol.56, no.4, pp.985-992, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 6. EVALUATION OF PRECIPITABLE WATER VAPOR DERIVED FROM GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM OBSERVATIONS BASED ON TROPOSPHERE MODEL
  Selbesoğlu M. O.
  FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, no.6, pp.3924-3929, 2017 (Journal Indexed in SCI)
 7. Accuracy investigation of height obtained from Classical and Network RTK with ANOVA test
  Gumus K., Selbesoğlu M. O. , Celik C. T.
  MEASUREMENT, vol.90, pp.135-143, 2016 (Journal Indexed in SCI)
 8. DESIGN OF DOUBLE-EGG CURVE IN THE LINK ROADS OF TRANSPORTATION NETWORKS
  KOÇ İ., Gumus K., Selbesoğlu M. O.
  TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.22, no.2, pp.495-501, 2015 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

 1. Arazi Yönetimi Paradigması Çerçevesinde Türkiye'de Binalar için Enerji Kimlik Belgesi Uygulamasının Değerlendirilmesi
  İŞİLER M., YANALAK M., SELBESOĞLU M. O.
  ENGINEERING SCIENCES, 2022 (Other Refereed National Journals)
 2. Antarktika'da Küresel İklim Değişikliği İzleme için GNSS İstasyon Tasarımı: TUR1 ve TUR2 GNSS İstasyonlarının 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi\u2019nde Antarktika Horseshoe Adası'na Kurulumu
  SELBESOĞLU M. O. , YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , YAVAŞOĞLU H. A. , ÖZCAN H. G. , OKTAR Ö., ÖZSOY B., KARAMAN H., KAMAŞAK M. E. , GÜLAL V. E.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.21, no.6, pp.1353-1365, 2021 (Other Refereed National Journals)
 3. Google Earth Pro Verilerinden Oluşturulan Sayısal Yükseklik Modelleri ve Global Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Değerlendirmesi
  Dervişoğlu A., ATİK Ş. Ö. , KUÇAK R. A. , SELBESOĞLU M. O.
  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.21, no.5, pp.1125-1136, 2021 (Other Refereed National Journals)
 4. Statik ve RTK GNSS Ölçüm ve Hesaplamalarının Karşılaştırılması
  MUZAFFER K., KARAGÖZ H., SELBESOĞLU M. O.
  hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, vol.2011, no.104, pp.3-13, 2011 (Other Refereed National Journals)
 5. The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures
  VATAN KAPTAN M., SELBESOĞLU M. O. , BAYRAM B.
  ”Wiadomości Konserwatorskie” (Conservation news), vol.26, no.2009, pp.659-669, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. ACCURACY INVESTIGATION OF MULTI- GNSS REFLECTOMETRY FOR COASTAL SEA LEVEL MONITORING: A CASE STUDY IN ANTARCTICA
  SELBESOĞLU M. O.
  International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG2021), Latvia, 02 December 2021
 2. TÜRKİYE ANTARKTİK BİLİM SEFERLERİ KAPSAMINDA YAPILAN KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İZLEME ÇALIŞMALARI
  SELBESOĞLU M. O. , ÖZSOY B., YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , GÜLAL V. E. , OKTAR Ö., KARAMAN H., KAMAŞAK M. E. , YİRMİBEŞOĞLU S., Demircioğlu Z.
  5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 30 November 2021, pp.251-252
 3. Türkiye Antarktik Bilim Seferi Kapsamında Yapılan Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Tabanlı Çalışmalar
  SELBESOĞLU M. O. , YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , OKTAR Ö., ÖZSOY B., KARAMAN H., KAMAŞAK M. E. , GÜLAL V. E.
  TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK) 2021 YILI BİLİMSEL TOPLANTISI "Yapay Zekâ Çağında Jeodezi", Ankara, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.27
 4. Usability of 3D Models Generated Using Optic Historical Images in Cultural Heritage Documentation Studies
  YAKAR İ., SELBESOĞLU M. O. , BİLGİ S.
  Frontiers in Optics + Laser Science 2021, Washington, Kiribati, 01 November 2021
 5. Gelişen Uzay Faaliyetlerinin Geomatik Mühendisliğine Etkileri
  Selbesoğlu M. O. , İşiler M.
  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 18. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Turkey, 26 - 29 May 2021
 6. Legal aspect of space activities in international context
  İşiler M., Selbesoğlu M. O. , Yanalak M.
  2nd Intercontinental Geoinformation Days (IGD) – 5-6 May 2021 – Mersin, Turkey, Mersin, Turkey, 5 - 06 May 2021, pp.84-87
 7. Ground-Based GNSS Meteorology and Reflectometry Studies on Horseshoe Island during the 4th National Antarctic Science Expedition of Turkey: Installation and configuration of sea/ice level and water vapor monitoring stations.
  SELBESOĞLU M. O. , YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , GÜLAL V. E. , KARAMAN H., KAMAŞAK M. E. , OKTAR Ö., ÖZSOY B.
  EGU General Assembly 2021, viyana, Austria, 19 April 2021
 8. Comparison of NDT and ICP Method’s point cloud registration performance
  KUÇAK R. A. , SELBESOĞLU M. O. , EROL S.
  1st Intercontinental Geoinformation Days (IGD), Turkey, 25 - 26 November 2020, pp.130-133
 9. TROPOSFER VE DENİZ / BUZ SEVİYESİ REFLEKTOMETRESİ GÖZLEM İSTASYONLARININ 4. TÜRKİYE ANTARKTİK BİLİM SEFERİ KAPSAMINDA ANTARKTİKA HORSESHOE ADASI'NA KURULUMU
  SELBESOĞLU M. O. , YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , GÜLAL V. E. , OKTAR Ö., ÖZSOY B., KARAMAN H., KAMAŞAK M. E.
  DÖRDÜNCU ULUSAL KUTUP BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI, Kocaeli, Turkey, 22 October 2020, pp.207-208
 10. ANTARKTİKA BÖLGESİNDE ATMOSFERİK DİKEY PROFİLLER VE AEROSOLLERİN YERSEL VE UYDU BAZLI TEKNİKLER İLE İZLENMESİ
  SELBESOĞLU M. O. , ÖZSOY B., KARABULUT M. F. , OKTAR Ö., ERSAN M., DEMİRCİOĞLU Z., YİRMİBEŞOĞLU S.
  DÖRDÜNCU ULUSAL KUTUP BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI, Kocaeli, Turkey, 22 October 2020, pp.26-27
 11. Direct Geo-referencing of UAV images for Orthophoto Generation based on RTK GNSS Positioning
  AKPINAR B., SELBESOĞLU M. O. , AYKUT N. O. , BAYRAK O. C. , BAYRAM B.
  XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON: “MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONALPRACTICE IN GEODESYAND RELATED FIELDS, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2019, pp.287-293
 12. Accuracy Assessment of GNSS-R Method for Snow Depth Detection
  SELBESOĞLU M. O. , AKPINAR B., YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , AYKUT N. O. , GÜLAL V. E.
  ISAG2019 – International Symposium on Applied Geoinformatics, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.81
 13. Monitoring the water vapor, snow/ice and sea level changes in the Antarctica with GNSS Meteorology and GNSS Reflectometry Techniques.
  SELBESOĞLU M. O. , YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , GÜLAL V. E. , KARAMAN H., KAMAŞAK M. E.
  XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON: “MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONALPRACTICE IN GEODESYAND RELATED FIELDS, 5 - 06 November 2019, pp.21
 14. Comparative Analysis of Two Object-Based Techniques for Shoreline Extraction fromDigital Orthophotos: ACase Study in Riga, Latvia
  BAYRAM B., Janpaule I., PETERSONS P., BAKIRMAN T., SELBESOĞLU M. O. , Jamil A., ŞEKER D. Z.
  ISAG2019 – International Symposium on Applied Geoinformatics, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.66
 15. GNSS - Meteorolojisi ve GNSS - Reflektometresi Teknikleri ile Antarktika Bölgesinin Troposfer ve Kar Kalınlığının İzlenmesi, Geliştirme Çalışmaları
  SELBESOĞLU M. O. , YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , GÜLAL V. E. , KARAMAN H., KAMAŞAK M. E.
  III. KUTUP BİLİMLERİÇALIŞTAYI, Ankara, Turkey, 5 - 06 September 2019, pp.48-49
 16. GNSS Meteorolojisi ve Reflektometresi Teknikleri ile Antarktika Bölgesinin Troposfer ve Kar Kalınlığının İzlenmesi, Deformasyonların Belirlenmesi
  SELBESOĞLU M. O. , YAVAŞOĞLU H. H. , KARABULUT M. F. , GÜLAL V. E. , KARAMAN H., KAMAŞAK M. E.
  II. KUTUP BİLİMLERİ ÇALIŞTAYI, Turkey, 12 - 13 September 2018
 17. COMPARISON OF TWO SIMPLIFICATION METHODS FOR SHORELINE EXTRACTION FROM DIGITAL ORTHOPHOTO IMAGES
  BAYRAM B., ŞEN A., SELBESOĞLU M. O. , VARNA I., ŞEKER D. Z. , PETERSONS P., AYKUT N. O.
  4th International GeoAdvances Workshop, SAFRANBOLU, Turkey, 14 - 15 October 2017, pp.147-151
 18. Comparison Of DEM Derived Based On The Point Cloud Obtained From Different Lidar System and Flight Altitude
  SÜLEYMANOĞLU B., GÜRTÜRK M., SELBESOĞLU M. O. , SOYCAN M.
  SELÇUK INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES - 2016, Antalya, Turkey, 27 September - 30 October 2016, pp.88-92
 19. DEFORMATION MEASUREMENT USING TERRESTRIAL LASER SCANNER FOR CULTURAL HERITAGE
  SELBESOĞLU M. O. , BAKIRMAN T., Gökbayrak O.
  3rd International GeoAdvances Workshop, 16 - 17 October 2016, pp.89-93
 20. HASSAS MUTLAK KONUMLAMA TEKNİĞİ PPP İLE AĞ RTK KONUMLAMA TEKNİĞİNDEN ELDE EDİLEN YÜKSEKLİK BİLEŞENİNİN DOĞRULUK KARŞILAŞTIRMASI
  SELBESOĞLU M. O. , GÜMÜŞ K.
  8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU, Turkey, 19 - 21 October 2016
 21. Comparative Assessment of Precipitable Water Vapor Derived from GNSSObservations Based on Surface Meteorological Data and GPT2w EmpiricalModel Meteorological Data
  SELBESOĞLU M. O. , KOÇ İ.
  4th International Geography Symposium, Antalya, Turkey, 23 - 26 May 2016, pp.150
 22. Accuracy Assessment of the Precise Point Positioning for DifferentTroposphere Models
  SELBESOĞLU M. O. , GÜRTÜRK M., SOYCAN M.
  EGU General Assembly 2016, Viyana, Austria, 17 - 22 April 2016, vol.18
 23. YAPI APLİKASYONLARI
  KOÇ İ., SELBESOĞLU M. O.
  7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2014
 24. İkili Yumurta Eğrisi Parametrelerinin Belirlenmesi Hesabı ve Aplikasyonu
  KOÇ İ., SELBESOĞLU M. O. , GÜMÜŞ K.
  6.mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, Turkey, 3 - 05 October 2012
 25. Tarihi Davutpaşa Kışlasında Yapısal Deformasyonların Jeodezik Yöntemlerle İzlenmesi
  HOŞBAŞ R. G. , ÖCALAN T., PIRTI A., ATA E., SELBESOĞLU M. O.
  6.mühendislik Ölçmeleri sempozyumu, Turkey, 3 - 05 October 2012
 26. Sanal Referans İstasyonu VRS Virtual Reference Station Tekniğinin Doğruluk Araştırması TUJK 2011
  SELBESOĞLU M. O. , KOÇ İ., SOYCAN M.
  TUJK 2011 yılı Bilimsel Toplantısı ”Prof.Dr. Onur Gürkan’ın Jeodezi’ye Katkıları - Sabit GNSS İstasyonları Ağı ve Analizi”, Turkey, 23 - 25 November 2011
 27. Yükseköğretim Sistemindeki Gelişmeler ve Harita Mühendisliği Eğitimine Yansımaları Durum Tespiti ve Gelecek İçin Kestirim Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu
  ÖCALAN T., TUNALIOĞLU N., SELBESOĞLU M. O. , HOŞBAŞ R. G.
  Cumhuriyet Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Açılış Sempozyumu, Turkey, 17 - 19 November 2011
 28. The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures
  VATAN KAPTAN M., SELBESOĞLU M. O. , BAYRAM B.
  13th Scientific-Technical Conference on Repair, conservation and strengthening of traditionally erected buildings and historic buildings (REMO 2009), Wroclaw, Poland, 2 - 04 December 2009, vol.26, pp.659-669

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

The Scientific Committee on Antarctic Research, Country Representative, 2021 - Continues, Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

The Scientific Committee On Antarctic Research, Istanbul Technical University, Turkey, https://www.scar.org/, 2021 - Continues

Research Areas

Geotechnical Engineering, Measuring Technique, Deformation Measurements, Industrial Measurements, GPS-GNSS, Hydrographic Measurements, Ground Measurements, Height Measurements, Remote sensing, Laser scanning, Lidar