Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prediction of tropospheric wet delay by an artificial neural network model based on meteorological and GNSS data

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.23, sa.5, ss.967-972, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EVALUATION OF PRECIPITABLE WATER VAPOR DERIVED FROM GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM OBSERVATIONS BASED ON TROPOSPHERE MODEL

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.26, sa.6, ss.3924-3929, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

DESIGN OF DOUBLE-EGG CURVE IN THE LINK ROADS OF TRANSPORTATION NETWORKS

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.22, sa.2, ss.495-501, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Statik ve RTK GNSS Ölçüm ve Hesaplamalarının Karşılaştırılması

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, cilt.2011, sa.104, ss.3-13, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures

”Wiadomości Konserwatorskie” (Conservation news), cilt.26, sa.2009, ss.659-669, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Direct Geo-referencing of UAV images for Orthophoto Generation based on RTK GNSS Positioning

XXIX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON: “MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONALPRACTICE IN GEODESYAND RELATED FIELDS, İstanbul, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2019, ss.287-293

COMPARISON OF TWO SIMPLIFICATION METHODS FOR SHORELINE EXTRACTION FROM DIGITAL ORTHOPHOTO IMAGES

4th International GeoAdvances Workshop, SAFRANBOLU, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2017, ss.147-151

Comparison Of DEM Derived Based On The Point Cloud Obtained From Different Lidar System and Flight Altitude

SELÇUK INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES - 2016, Antalya, Türkiye, 27 Eylül - 30 Ekim 2016, ss.88-92

YAPI APLİKASYONLARI

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014

Sanal Referans İstasyonu VRS Virtual Reference Station Tekniğinin Doğruluk Araştırması TUJK 2011

TUJK 2011 yılı Bilimsel Toplantısı ”Prof.Dr. Onur Gürkan’ın Jeodezi’ye Katkıları - Sabit GNSS İstasyonları Ağı ve Analizi”, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2011

The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures

13th Scientific-Technical Conference on Repair, conservation and strengthening of traditionally erected buildings and historic buildings (REMO 2009), Wroclaw, Polonya, 2 - 04 Aralık 2009, cilt.26, ss.659-669