Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Multiflorosübstitüe ftalosiyaninler ve reaksiyonları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2005 Postgraduate

  Fluorlu gruplar içeren ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • English