Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2010 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 2003 - 2005 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Multiflorosübstitüe ftalosiyaninler ve reaksiyonları

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

 • 2005 Yüksek Lisans

  Fluorlu gruplar içeren ftalosiyaninler

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • İngilizce