Araştırma Alanları

 • Teknik Bilimler

 • Bilgisayar Bilimleri

 • Yapay Zeka, Bilgisayarda Öğrenme ve Örüntü Tanıma

 • Sinirsel Ağlar

 • Temel Bilimler

 • Fizik

 • Elektromanyetizma, Akustik, Isı Transferi, Klasik Mekanik ve Akışkanlar Dinamiği

 • Akışkanlar Dinamiği

 • Genel Fizik

 • Kuantum mekaniği, alan teorileri ve özel relativite

 • Temel Parçacıklar ve Alanlar

 • Genel alan ve parçacık teorisi

 • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

 • Durum yoğunluğu, faz dengesi ve faz geçişleri

 • Kafes dinamiği

 • Katı ve sıvı yapılar, kristalografi

 • Yüzeyler ve arayüzeyler; İnce filmler ve nanosistemler

 • Yoğun Madde 2:Elektronik Yapı, Elektrik, Manyetik ve Optik Özellikler

 • Bulk malzemenin elektronik yapısı

 • Manyetik özellikler ve malzemeler

 • Süperiletkenlik