Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2017 The African Review of Physics

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Nisan 2017 IV. TÜRKİYE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONGRESİ, TİKDEK 2017, 5 –7 Temmuz 2017, İstanbul

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Şubat 2017 Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık fakültesi Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi