Araştırma Alanları

  • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği

  • İklim

  • İklim Değişimi ve İklim Modellemesi

  • Mühendislik ve Teknoloji