Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Gerçeklik ve Gelecek Arasında Mimarlık

Mimar.ist, no.15, pp.67-70, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çalıştay: Adalar Parklar Projesi (Lunapark ve Kumsal Sahili)

Adalardaki Mimari Miras ve Niteliğin Korunması için Notlar, İstanbul, Turkey, 05 May 2018

Adalar Müzesi Avlu ve Giriş Yeniden Düzenlemesi

Çalıştay: Adalardaki Mimari Miras ve Niteliğin Korunması için Notlar, İstanbul, Turkey, 05 May 2018

Books & Book Chapters

“From Border-lines, Buffer-zones to hope-fully Architectural Interventions”

in: Towards an OPEN CITY: Cyprus, Nicosia Buffer Zone., Ayşe Şentürer,Sıdıka Aslıhan Şenel,Ozan Avcı, Editor, EMU Press, Gazimagusa, pp.14-33, 2022 Sustainable Development

“Designing through Archi-Cine Sections/Sectional-Montages”

in: Trans.Studio: Via İstanbul, Ayşe Şentürer,Erenalp Büyüktopçu, Editor, YEM Yayın, İstanbul, pp.62-79, 2022 Sustainable Development

“Trans.Studio: From Border-lines to Trans.Positions”

in: Trans.Studio: Via İstanbul, Ayşe Şentürer,Erenalp Büyüktopçu, Editor, YEM Yayın, İstanbul, pp.4-27, 2022 Sustainable Development

Future Visions @ … The Exploration of the Metropolis [‘The 3 Profile’ etc.]

in: Space and Contradictions, Yıldız Özkan Dilek,Alkışer Bregger Yasemin, Editor, İTÜ Vakfi Yayınları, İstanbul, pp.49-54, 2021 Creative Commons License

in: Kuram ve Deneyim den Tasarım a Tasarım ve Temsil den Kuram a From Theory and Experience to Design From Design and Representation to Theory sf 16 17, Ayşe Şentürer, Nurbin Paker, vd., Editor, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul, 2014

in: Melezliğin Mekânı Metropoliten Kent Space of Hybridity Metropolitan City, Ayşe Şentürer, Nurbin Paker, vd., Editor, İTÜ Vakfı Yayınları, 2014

Designing through Layered Archi-Cine Sections / Sectional-Montages”

in: Innovation in Design Education (Proceedings of the Third International Forum of Design as a Process), Formia, E. M., Editor, Umberto Allemandi & C., Torino, pp.287-308, 2012

Istanbul Uzerinden Kenti Okumak ve Tasarlamak

in: Istanbul: Hayal ve Gerçek, Özoguz B,, Aşkın M, vd., Editor, Marmara Belediyeler Birligi, İstanbul, pp.106-131, 2011

İstanbul’un ‘Kentsel Mekân ve Mimarlık’ Üretimi Üzerine Müzakere, Muhayyile Ve Müdahaleler

in: Osmanlı Başkentinden Küreselleşen İstanbul’a: Mimarlık ve Kent, 1910–2010, Akpınar, İ., Editor, Osmanlı Bankası Yayınları, İstanbul, pp.159-160, 2010

Zaman ve Mekanın Genişleme Aralığı Olarak ‘Sınır-Boyları’

in: Zaman ve Mekan, Şenturer A, Ural, Ş, Berber Ö, Uz F., Editor, Yem, İstanbul, pp.186-203, 2008

Critical-Cultural & Cinematographic ‘City’ Conceptions in Architectural Design

in: Design and Cinema: Form Follows Film, Uluoğlu B, Enşici, A, Vatansever A., Editor, Cambridge Scholars Press, İstanbul, pp.292-304, 2006

Etik•Estetik

Yem Yayınevi, İstanbul, 2004

Estetik Bugun (ve Turkiye): Taklit, Gerceklik, Yenilik

in: Etik Estetik, Şenturer A, Ural, Ş, Uz F., Editor, Yem, İstanbul, 2004

Mimarlıkta Felsefe Nerede Duruyor?"

in: Mimarlık ve Felsefe, Şenturer A, Ural, Ş, Uz F., Editor, Yem, İstanbul, pp.132-145, 2000

Mimaride Estetik Olgusu

ITU Mimarlık Fakultesi Baskı Atölyesi, İstanbul, 1995

Eleştiri ve Eleştirel Duşunce Neden Önemlidir?

in: Mimari Proje Dersinin Sorgulanması, Seminer Kitabı, Fakulte Yayın No:MF-MİM 94.071, Editor, Ytu Mimarlık Fakultesi, Mimarlık Bölümü, İstanbul, pp.79-88, 1994

Expert Reports